ขณะนี้มีงานไม่พร้อมใช้งานที่ Monkeyhut VFX, อย่างไรก็ตาม เราอยู่ตลอดเวลาค้นหาหาความสามารถพิเศษมาก, จึง ลังเลที่จะปล่อยเรา อีเมล ตลอดเวลา. ถ้าเราไม่มีตำแหน่งใด ๆ พร้อมใช้งาน, เราจะเพิ่มรายละเอียดของฐานข้อมูลของเราได้ในกรณีที่บางสิ่งบางอย่างมาถึงในอนาคต.

ขออภัย, แต่เราจะเสนอการฝึกงาน หรือประสบการณ์ในขณะนี้ทำงาน.